top of page

Služby v lesním hospodářství

Zajišťujeme lesní hospodaření pro majitele lesů. Poskytujeme služby lesního hospodáře pro větší vlastníky, tak i službu odborného lesního hospodáře pro malé vlastníky lesa. Maximální ekonomický efekt při zachování trvalé udržitelnosti všech funkcí lesa.

Komplexní těžební práce v lese moderní a spolehlivou technikou. Férový přístup otevřenost v jednání o cenové nabídce.

Cutting Woods

Hospodaření s důrazem na zlepšení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa

Řešení kalamitních situací

Pravidelné kontroly lesa

Výkup dříví a prodej

Pořez dřeva, prodej sazenic lesních dřevin

Vypracování pěstebních a těžebních projektů a finančního plánu spravovaného majetku

Vedení lesní hospodářské evidence

wood-harvester-1581679_1920.jpg
Loading Logs
bottom of page